Диагностика на сънна апнея

От февруари 2008 г. в Астма – център се извършва диагностика на нарушенията на съня.

На пациентите с прояви на обструктивна сънна апнея или други нарушения на дишането се извършва пълен клиничен преглед, правят се необходимите изследвания и консултации (с направление от личен лекар с код 19 – за специалист по пневмология и фтизиатрия). При показания се извършва полиграфско изследване в дома на пациента. Изследването е платено и струва 50 лв. След изследването пациентът получава доклад с окончателна диагноза и препоръка за по-нататъшно поведение.

Записването става в Астма-Център или на телефон : 064/802-772.