Контакти

За връзка с нас, моля, използвайте данните по-долу.

Адрес: Плевен 5800, ул.”Иван Вазов” 31
Телефони: 064 802 772 и 064 800 835
GSM: 0884 171 262
Факс 064 800 835
E-mail: astmapl@mbox.contact.bg