Екип

В центъра работят висококвалифицирани кадри в областта на вътрешната и белодробната медицина:

1.Доц.д-р Явор Иванов* - доктор по медицина

През 1981 г. се дипломирах като хуманен лекар във ВМИ Плевен.

Започнах работа като лекар в Станцията за бърза и неотложна помощ в Плевен.

От 1983 година работя в Окръжната пневмофтизиатрична болница с диспансер в Плевен, понастоящем Клиника по пулмология.

От м.декември 1989 г. съм редовен асистент по вътрешни болести към Катедрата по вътрешни болести на ВМИ Плевен.

От март 2002 г. съм началник на Клиниката по пневмология и фтизиатрия.

През 1999 г. защитих дисертация на тема фармакоикономика на бронхиалната астма.

От м.август 2001 съм избран за доцент по белодробни болести.

Притежавам клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия.

Специализирал съм пулмология и спешна медицина в САЩ – Mayo clinic и Albany през 1992 и 1994.

Член съм на Националното ръководство на дружеството по пневмология и фтизиатрия, на Европейското Респираторно Общество и на American College of Chest Physicians.

Автор и съавтор съм на 60 статии и научни съобщения у нас и в чужбина.

Председател съм на Комисията по етика към УМБАЛ Плевен ЕАД.

Владея английски и руски езици.

Бил съм главен изследовател на 30 клинични изпитвания при болни с бронхиална астма, ХОББ и пневмония.

Провеждам eжегодно обучение по Добра клинична практика.

2.д-р Цаня Попова*

През 1984 г. съм завършила Висшия Медицински Институт в Плевен, специалност медицина.

От 1984 до 1992 г. съм специализирала вътрешни болести – взета специалност по вътрешни болести през 1993 г.

През 1996 година съм придобила специалност по пулмология.

Работила съм като участъков терапевт в град Гулянци от 1984 до 1989 г.

От 1990 г. работя като асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на ВМИ Плевен.

От 2001 г. съм главен асистент.

Имам 30 публикации в областта на пулмологията, свързани с бронхиална астма, ХОББ, пневмонии и други белодробни заболявания.

Участвала съм като изследовател в 25 клинични проучвания астма, ХОББ, пневмония.

3.Доц. д-р Павлина Глоговска* - доктор по медицина

През 1983г. завърших медицина във ВМИ – гр. Плевен.

През 1984-1985г. работих като епидемиолог в гр. Никопол

През 1985-1986г. – като терапевт в гр. Пелово.

От 1988г. съм на работа в Клиника пулмология – гр. Плевен

През 1992г. придобих специалност по вътрешни болести.

През 1995г. – по пневмология и фтизиатрия.

От 1990г. съм асистент към клиниката.

От 1999г. – главен асистент.

Хонорован асистент съм към Катедра Обща медицина във ВМИ – Плевен.

Имам 30 публикации в областта на пулмологията, свързани с бронхиална астма, ХОББ, пневмонии и други белодробни заболявания.

Участвала съм като изследовател в 25 клинични проучвания за астма, ХОББ, пневмония.

4.д-р Стела Вулова

Завършвам медицина в МА – гр.София през 1978г.

В периода 1980г-1984г. клинична ординатура по педиатрия в Клиника по детски болести ВМИ-Плевен.

Специалност по педиатрия м.01.1984г. От тогава съм на работа в Клиника по белодробни болести-УМБАЛ ЕАД Плевен.

От м.01.07.2003г. – специализация по детска пневмология и фтизиатрия в СБАЛББ-Св.София-Детска клиника гр.София.

Имам 15 публикации в областта на пулмологията, свързани с бронхиална астма, ХОББ, пневмонии и други белодробни заболявания.

Участвала съм като изследовател в 20 клинични проучвания за астма, ХОББ, пневмония.

5.д-р Елена Борисова*

Висшето си образование съм завършила в МУ гр.Плевен през 1993 г.

Започнала съм работа като лекар в СЗС в с.Еница през м.септември 1993 г.

От м.май 1994 до м.януари 1998 г.съм работила като лекар-ординатор във ВО гр.Кнежа.

От м.януари 1998 работя като лекар ординатор, в ОИЛ на Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ гр.Плевен.

От м.януари 2002 имам призната специалност по вътрешни болести.

От януари 2005 година – по пневмология и фтизиатрия.

Имам 5 публикации в областта на респираторната медицина.

Участвала съм в 10 клинични проучвания за болни с ХОББ.

6.д-р Теменужка Игнатова*

7.д-р Лидия Монева

8.д-р Николай Кючуков*, доктор по медицина

9.д-р Илия Крачунов*, доктор по медицина

10.м.с. Катя Маркова

През 1993 година съм завършила ВМИ – ПМИ – Плевен със специалност медицинска сестра – общ профил.

Работила съм по специалността в хирургично отделение, регистратура и в специализирани кабинети.

От 2003 г. работя в ГПМП ”Астма Център-Плевен” ЕООД.

Участвала съм в 20 клинични проучвания за астма, ХОББ, пневмония.

11.м.с. Соня Герганска

12.рех.Сашка Банджакова

Всички лекари имат по 2 специалности – вътрешни болести и белодробни болести.

Д-р Стела Вулова е нашият детски специалист със специалности по детски болести и детска пулмология.

Всички имат дългогодишен опит в болничното и амбулаторното лечение на белодробно болни.

*Университетски преподаватели – работят и в Медицинския университет – Плевен.