Дейности

В центъра се лекуват пациенти с белодробни проблеми от всички възрастови групи, включително деца от 0 до 18 години.

 1. Консултативни прегледи по договор с НЗОК на здравноосигурени лица
 2. Частни консултативни прегледи
 3. Детски белодробни болести
 4. Диспансерни прегледи
 5. Профилактични прегледи
 6. Здравнопросветни дейности
 7. Добро сътрудничество с болнични заведения за хоспитализация при необходимост
 8. ЛКК – експертизи за временна неработоспособност
 9. Диагностика на сънна апнея с полиграф
 10. Функционално изследване на дишането-спирометрия
 11. Проследяване на върховия експираторен дебит /ВЕД/ при астма с пийкфлоуметрия
 12. Бронходилататорни тестове
 13. Туберкулинови проби /Манту/
 14. БЦЖ – ваксинации
 15. Домашна кислородотерапия с кислородни концентратори
 16. Инхалаторна терапия
 17. Инжекционни манипулации
 18. Електрокардиография
 19. Научно-изследователска дейност
 20. Ултразвуково изследване на плеврална кухина и стенодопирни процеси

Ценоразпис

Ценоразпис на извършваните услуги и манипулации в ГПСМП „Астма център” ЕООД

Ценоразпис
Първичен платен преглед40,00 лв.
Вторичен платен преглед25,00 лв.
за доц. Иванов, доц. Глоговска и доц.Павлов – Първичен платен преглед50,00 лв.
за доц. Иванов, доц. Глоговска и доц.Павлов – Вторичен платен преглед30,00 лв.
проба Манту/извършване и отчитане/ 10,00 лв.
поставяне на БЦЖ ваксина 10,00 лв.
поставяне на противогрипна ваксина 7,00 лв.
Спирограма / ФИД /10,00 лв.
Спирограма с бронходилататорен тест с вентолин15,00 лв.
ЕКГ10,00 лв.
Мускулна и подкожна инжекция7,00 лв.
Венозна инжекция10,00 лв.
Амбулаторна диагностика на съня
70,00 лв.
Ултразвуково изследване на плевра20,00 лв.
Потребителска такса за издаване на болничен лист, протокол за обжалван болничен лист, протокол за социални служби 5,80 лв.
Проверка и настройка на CPAP апарат30,00 лв.