Дейности

В центъра се лекуват пациенти с белодробни проблеми от всички възрастови групи, включително деца от 0 до 18 години.

 1. Консултативни прегледи по договор с НЗОК на здравноосигурени лица
 2. Частни консултативни прегледи
 3. Детски белодробни болести
 4. Диспансерни прегледи
 5. Профилактични прегледи
 6. Здравнопросветни дейности
 7. Добро сътрудничество с болнични заведения за хоспитализация при необходимост
 8. ЛКК – експертизи за временна неработоспособност
 9. Диагностика на сънна апнея с полиграф
 10. Функционално изследване на дишането-спирометрия
 11. Проследяване на върховия експираторен дебит /ВЕД/ при астма с пийкфлоуметрия
 12. Бронходилататорни тестове
 13. Туберкулинови проби /Манту/
 14. БЦЖ – ваксинации
 15. Домашна кислородотерапия с кислородни концентратори
 16. Инхалаторна терапия
 17. Инжекционни манипулации
 18. Електрокардиография
 19. Научно-изследователска дейност
 20. Ултразвуково изследване на плеврална кухина и стенодопирни процеси

Ценоразпис

Ценоразпис на извършваните услуги и манипулации в ГПСМП „Астма център” ЕООД

Ценоразпис
Първичен платен преглед30,00 лв.
Вторичен платен преглед20,00 лв.
доц. д-р Явор Иванов, доц. Павлина Глоговска и доц. Пламен Павлов – Първичен платен преглед40,00 лв.
Вторичен платен преглед25,00 лв.
Проба Манту /извършване и отчитане/7,00 лв.
Спирограма / ФИД /7,00 лв.
Спирограма с бронходилататорен тест с вентолин14,00 лв.
ЕКГ7,00 лв.
Мускулна и подкожна инжекция5,00 лв.
Венозна инжекция7,00 лв.
Амбулаторна диагностика на сънна апнея 50,00 лв.
Определяне на лечебното налягане при сънна апнея 80,00 лв.
Ултразвуково изследване на плевра20,00 лв.